החל מהיום: משלימים את כל הדיווחים מאותו מסך. המסך מציג רק את התאריכים שצריך להשלים. מהירות המסך שודרגה ואפשר להשלים במהירות ובקלות!
למסך השלמת דיווחים מהירה ניתן להגיע דרך:
מסך דיווחים – השלמת חוסרים
או דרך כרטיס העובד – השלמת חוסרים